Før du går til en karrieremesse, er det en god idé at overveje, hvad du gerne vil have ud af besøget. Er det praktik, samarbejde eller job du er på udkig efter - eller er du simpelthen nysgerrig på at høre mere om, hvad det er for opgaver og forventninger, der venter dig, når du engang er færdiguddannet? 

 

Forbered et par gode åbningsspørgsmål

Åbningsspørgsmålet er vigtigt, fordi det er med til at sætte rammen for jeres samtale. Her kan du se et par eksempler på, hvad du kan spørge om:

 • Hvad er det for en virksomhed du arbejder for? Hvad laver I til daglig?
 • Hvad er din egen baggrund for det job, du har i dag (uddannelse, studiejob)?
 • Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det er at arbejde i jeres virksomhed? (F.eks. i forhold til samarbejdskultur, ledelseskultur, er det en social arbejdsplads osv.)
 • Hvilke typer af medarbejdere ansætter I? Er der nogle bestemte kompetencer, I går efter?
 • Hvad er en god medarbejder for jer?

 

Spørgsmål til at få mere specifik viden

Samtalen kan også bruges til at få specifik viden om virksomheden. Når du ved mere om virksomheden, er det lettere at vurdere, om du er interesseret i at samarbejde med dem. Og hvis du er, kan du bruge din specifikke viden til at målrette din ansøgning. 

 • Bruger I studentermedhjælpere/praktikanter og til hvilke typer af opgaver?
 • Hvordan er I organiseret? (fx storrum, arbejdstid etc.)
 • Har I erfaring med studerende, som har skrevet projekt i samarbejde med jer?
 • Jeg interesser mig for problemstillinger indenfor…. I den forbindelse tænkte jeg, at det kunne være interessant at tale med nogle hos jer. Har du en idé om, hvem jeg evt. kunne kontakte for at tale mere om dette?
 • Er der nogen særlige ting, I lægger vægt på i en ansøgning, f.eks. erfaring indenfor specifikke områder, særlige kompetencer, referencer eller sådan?

 

Fortæl hvad du kan

For at skabe en god dialog er det vigtigt, at du er klar til at fortælle, hvad du kan. Der findes ikke en konkret opskrift på, hvornår det er passende at fortælle, så du er nødt til at vurdere det fra virksomhed til virksomhed. Overvej derfor et svar på følgende spørgsmål forud for messen:  

Hvilke kompetencer har du?
Det er mere interessant at tale om kompetencer end om uddannelser. Husk både faglige og personlige kompetencer. Hav konkrete eksempler som du er parat til at uddybe. Du kan bruge din uddannelses kompetenceprofil til at få inspiration. Du kan også finde en række øvelser her på siden.

Hvordan tænker du dig selv ind i forhold til den konkrete virksomhed/organisation?
Sæt dig ind i virksomhedens sted og giv et bud på opgaver, områder og behov, hvor du kan bidrage med dine kompetencer.

Hvad kan du - og dine kompetencer - bidrage med?
Det er vigtigt, at du kan forklare, hvilke behov dine kompetencer dækker. Det kan fx være, at du har stærke kompetencer inden for analytisk arbejde, som du kan bruge til at hjælpe en virksomhed.

Det er en god idé at bruge konkrete eksempler, hvor du fortæller, hvordan du har brugt og bruger dine kompetencer i praksis. Det kan være eksempler fra projektarbejde, studie-/frivilligjob eller noget helt tredje. 

Elevatortalen

Det kan være en fordel at benytte en elevatortale. En elevatortale er en ultrakort præsentation af, hvem du er, og hvad du kan. Der findes utallige råd til, hvordan du laver en god elevatortale, men i hovedtræk skal din elevatortale være: 

 • Kort – maks. 1 min.
 • Skabe nysgerrighed. Din elevatortale skal gøre andre endnu mere nysgerrig på, hvem du er. Det kan du gøre ved at sætte din faglige profil og kompetencer i relation til virksomheden.
 • Nem at forstå. Din elevatortale skal kunne forstås af alle. Det kan være en god idé at skrive din elevatortale ned. Men husk at du leverer den mundtligt. Derfor kan det være en god ide, at du tænker over, hvilke ord du bruger. 
 • Den skal øves. 

 

Lav en LinkedIn profil

LinkedIn er et netværk for professionelle. Det er et værktøj, du kan bruge til at holde styr på dine netværksrelationer (fx medstuderende, kollegaer eller virksomheder fra messer). Men det er også et værktøj, du kan bruge til at researche virksomheder – både dem der deltager i messerne, men også hvis du er blevet nysgerrig på en branche.

Det er en god idé at lave en profil, inden du deltager på en messe. På den måde kan du både researche virksomhederne endnu mere i dybden, men du kan også overveje, om du vil linke med de virksomheder/repræsentanter, du møder til messen.

 

Vælg hvem du vil tale med

Du skal selvfølgelig også være klar til at blive inspireret, når du besøger en messe. Men der er mange stande på en karrieremesse, og det er ikke sikkert, at du når dem alle. Derfor er det en god idé at have valgt 2-5 stykker, du vil tale med, inden du kommer på messen. På den måde har du også mulighed for at klæde dig godt på forud for messen, dels ved at researche om virksomheden og dels ved at lave konkrete og målrettede spørgsmål. 

Lav en plan - hvad skal der ske efter messen?

Til messen har du fået en masse viden. For at du bedst kan bruge denne viden, er det vigtigt, at du bringer den - og dig selv - i spil. Det kan du gøre ved at lave en plan, hvor du:

 • Reflekterer over hvordan du kan bruge dagens indtryk fremadrettet.
 • Diskuterer dine oplevelser med medstuderende, venner eller andre.
 • Følger op på dine kontakter - brug fx LinkedIn.
 • Opdaterer dit CV (har du fx lært noget om hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger)
 • Bruger karrieretilbud til at styrke din kompetenceprofil yderligere (fx RUC, a-kasse, fagforening m.fl.)

Lyt og spørg ind

Mange kan opleve en karrieremesse som noget hektisk. Men husk også at tage dig tid til at lytte og spørge indtil det, virksomhederne fortæller. Ligesom du måske har forberedt en elevatortale, kan virksomhederne også have gjort det. Ved at lytte og spørge ind, får du altså adgang til endnu mere viden om virksomheden, samtidig med at du fremstår mere professionel.

 

Følg med i kommende events for spændende inputs og workshops til dit studieforløb og vejledning i dine karrieremuligheder her