Find et praktiksted

Du har som kandidatstuderende mulighed for at komme i ét projektorienteret praktikforløb og herigennem styrke din profil til, når du skal ud på arbejdsmarkedet. Det er en god idé at planlægge praktikforløbet i god tid.

 

Overgangen fra studie til arbejdsmarkedet kan være svær. Det skyldes dels, at der er mange om buddet og dels et manglende kendskab til jobmarkedet. Du kan derfor med fordel forberede dig ved at komme i ét projektorienteret praktikforløb og på den måde få et indblik i arbejdsmarkedet og samtidig styrke dit CV. 

 

Opfordret eller uopfordret? 

Der er grundlæggende to måder, du kan finde et praktiksted på. Den klassiske og mest anvendte metode er at finde og søge et praktiksted mellem de opslåede stillinger. Du kan dog også gå mere proaktivt til værks og søge uopfordret. Sidstnævnte metode kræver mere benarbejde af dig som studerende, men det kan udvikle sig til et spændende forløb, hvis du forbereder rammerne omkring forløbet. 

 

Opfordret praktikansøgning
Mange finder deres praktiksted igennem en jobbank. Det er typisk lettere, fordi virksomheden har skrevet et opslag, som du så kan forholde dig til. Samtidigt vil rammerne omkring forløbet typisk være på plads, fordi virksomheden er forberedt. Husk dog at opslaget ikke altid beskriver det, som virksomheden reelt søger i en praktikant. Derfor er det stadig vigtigt, at du researcher virksomheden, så du kan målrette din ansøgning. 

 

Uopfordret praktikansøgning
En åbenlys fordel ved at søge uopfordret er, at du ikke konkurrerer mod så mange andre. Men det sætter også krav til, at du er skarp på, hvad du kan tilbyde, og hvad virksomheden skal tilbyde dig i en praktik. Derfor bliver det endnu mere vigtigt, at du får lavet grundig research om virksomheden. Samtidigt bør du overveje, hvordan og hvem du kontakter hos virksomheden. Der er med andre ord, nogle skridt du selv skal tage, som virksomheden normalvis ville have taget for dig. 

 

Følg med i kommende events for spændende inputs og workshops til dit studieforløb og vejledning i karrieremuligheder her