Hvorfor gå i praktik? 

Når du er i praktik, vil du tillære dig en lang række kompetencer. Det sker, da du vil være fysisk til stede i en virksomhed, og på denne måde får en direkte relation til arbejdsmarkedet. Det giver dig unik erfaring, som du senere kan bruge i din jobsøgning. 

 

Teori til praksis
Et praktikophold giver dig som studerende mulighed for at omsætte dit faglige og akademiske grundlag ind i en praktisk kontekst. Du får derfor konkret erfaring med, hvordan du skal gå metodisk til værks med en konkret problemstilling i virksomheden. Du vil således lære at oversætte dine færdigheder til praksis, samtidig med at du styrker din forståelse og selvtillid omkring dit bidrag til arbejdsmarkedet.

Netværk
Dit praktiksted giver dig ikke kun mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er også din vej til nye relationer og forbindelser til arbejdsmarkedet. Et godt netværk er lig med stor værdi, når du som færdiguddannet skal finde dit første job. Derfor kan det være en god ide at få en anbefaling eller at lave en aftale om, at du må opgive praktikstedet som reference i din jobsøgning.

Virksomhedsforståelse og selvindsigt
Med en dagligdag på praktikstedet bliver du en del af den pågældende virksomhedskultur. Her vil du få et særligt indblik i sprogbrug, aktuelle tematikker og forretningsforståelse.   

Du vil samtidig lære nye sider af dig selv at kende under dit praktikophold. Du vil få en forståelse af, hvad der er vigtigt for dig, når du indgår på en arbejdsplads og hvordan du opnår arbejdsglæde. Prøv f.eks. at stille dig selv følgende ja/nej spørgsmål. De kan give dig et billede af, hvad der giver dig værdi på en arbejdsplads. 

  • Jeg trives bedst med skiftende arbejdsopgaver (ja) (nej)
  • Det er vigtigt for mig, at jeg også kan arbejde hjemmefra (ja) (nej)
  • Jeg arbejder bedst, når jeg deler opgaver med et team (ja) (nej)
  • Det er vigtigt, at der er et socialt fællesskab på min arbejdsplads (ja) (nej)
  • Jeg trives bedst med selv at kunne styre min arbejdstid (ja) (nej)

 

 

Følg med i kommende events for spændende inputs og workshops til dit studieforløb og vejledning i karrieremuligheder her