Sådan skriver du projekt med en virksomhed

Et projektsamarbejde kan både styrke din videnskabelige undersøgelse og give dig værdifuld viden om arbejdsmarkedet. Her på karriere.ruc.dk kan du finde mange forskellige virksomheder og organisationers projektforslag, som du kan bruge som udgangspunkt for dit semesterprojekt eller speciale, men du kan også selv definere projektet og opsøge en potentiel samarbejdspartner.

 

I denne guide kan du finde information om, hvad et projekt- og specialesamarbejde indebærer, samt hvordan det foregår rent praktisk. Du kan også kontakte RUC’s Karrierevejledning, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring i forhold til et samarbejde.

 

Hvad er et projektsamarbejde?

Et samarbejde er din mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet, før du bliver færdiguddannet. Samtidig er projekt- og specialesamarbejde en meget givende proces, fordi du får adgang til relevant empiri, lærer at oversætte din faglighed til praktisk anvendelse samt skaber og udvikler et professionelt netværk.

 

Eksempel på projektforløb med en virksomhed

Eksemplet nedenfor illustrerer, hvordan et projektforløb med en ekstern partner kan se ud. Det er mere komplekst end et almindeligt projektforløb, fordi du skal håndtere både faglige og praktiske problemstillinger fra henholdsvis vejlederen og samarbejdspartneren. 

 

Sådan laver du samarbejde med en virksomhed

Projektsamarbejde er - ligesom eksamen - de forberedtes fest. Næsten alle dårlige oplevelser med samarbejde handler om, at de studerende og samarbejdspartneren ikke har lavet klare aftaler om samarbejdets forløb. Et succesfuldt projektsamarbejde beror på en realistisk og ærlig forventningsafstemning. Hvis du planlægger samarbejdet ordentligt, bliver processen nemmere undervejs i projektforløbet.  

  1. Find en samarbejdspartner:
  2. Tag kontakt:
    • Det er vigtigt, at du overvejer din præsentation, inden du tager kontakt til en potentiel samarbejdspartner.
  3. Aftal rammerne for samarbejdet med virksomheden. 
  4. Projektforløb
  5. Præsenter jeres resultater og modtag feedback fra samarbejdspartneren.
    • Vi anbefaler, at I gør dette inden eksamen, så I kan bruge virksomhedens feedback til eksamen.
  6. Karriereperspektiver og videre samarbejdsmuligheder

 

Skabeloner 

Vi har lavet en række skabeloner til blandt andet rammeformat for samarbejdet, præsentation af resultater til samarbejdspartner, fortrolighedserklæring og samarbejdskontrakt. Orienter dig i skabelonerne her og kontakt Karrierevejledningen, hvis du har brug for sparring til projektsamarbejdet. 

 

Følg med i kommende events for spændende inputs og workshops til dit studieforløb og vejledning i karrieremuligheder her