Specialeprojekter – Vilde danske orkidéer og deres mikrobiom, genomic/metagenomic data hos Globe institute - Københavns Universitet

 Halvdelen af de danske orkidéer er i tilbagegang, og mange eksisterer kun i små og isolerede bestande. Alle danske arter overvåges, men vi mangler stadig viden om hvordan de på lang sigt kan klare sig i det fragmenterede landskab, og især hvordan deres afhængighed af specifikke mykorrhizasvampe og andre mikrobionter spiller ind.  

Jeg har flere muligheder for speciale projekter om danske orkidéer og deres mikrobiomer på Center of Evolutionary Hologenomics (Globe Institut, Københavns Universitet). Projekterne tager udgangspunkt i populations genomiske data for orkidéer og metagenom data for deres mikrobiomer –eksempler kunne være udarbejdelse af bevaringsplan for udvalgte danske orkidéer på baggrund af populations genomiske analyser, eller undersøgelse af hvordan variation mellem orkidéers mikrobiomer hænger sammen med deres udbredelse og spredningsevne. Der vil være gode muligheder for at opnå fortrolighed med bioinformatik og analyse af store dataset– færdigheder der er stærkt efterspurgte både i forskning og i det private erhvervsliv:-)

For at høre mere, kontakt mig på ida.hartvig@sund.ku.dk

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning