Valorization of food waste and residues focusing on business perspectives of high-value products hos Aarhus Universitet

Oprettet for 11 måneder siden

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på RUC Job- og Projektportal kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.