Febril neutropeni og brug af vækstfaktorer hos patienter med solide tumorer - Sjællands Universitetshospital, Roskilde, søger medicinstuderende til kandidatspeciale hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Udløber om 10 dage

Projektet er en kombination af et litteraturstudie og en gennemgang af 50 tilfælde af febril neutropeni hos patienter med solide tumorer. Hvor gode er guidelines (styrker og svagheder) og lever vi op til dem?

Vi søger en medicinstuderende til et 10 eller 12,5 ECTS kandidatspeciale med forskning med start i efterårssemesteret 2019. Specialepladsen er forbeholdt studerende på Region Sjælland Sporet.

Ansøgning skal ske pr. mail direkte til klinisk professor Jørn Herrstedt, via jherr@regionsjaelland.dk senest 1. maj. I mailen skal du begrunde, hvorfor netop dette kandidatspeciale har din interesse. Så kan vi eventuelt aftale et møde.

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på RUC Job- og Projektportal kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.