Projektsamarbejde med Realmæglerne om bæredygtige studieboliger hos RealMæglerne Aastrup & Nielsen ApS

Oprettet for 1 måned siden

Om virksomheden:

 • Plan 2 Bolig A/S er et start up selskab for opførelse af boliger til alle med baggrund i Project Development - dette inkluderer markedsanalyser for identifikation af latente behov, ideoplæg, fremskaffelse af finansiering til projektets realisering, forestå myndighedsbehandling og selve byggeprocessen.
 • Mission: Boliger til alle, keep it simple, attraktive priser, levere over forventning, fokus på bæredygtighed.
 • Vision: Boliger til dem der måske ikke kunne få, fokus på livskvalitet og tryghed, levere over forventning hver gang.
 • Værdier: Være ansvarlig i et og alt, være nytænkende, være udviklende og være sjovt.

Beskrivelse af problemstillingen:

Ambitionen er opførelse af 200 ungdoms - / studieboliger  i Nærheden, 2540 Hedehusene, med opstart i 2020. Det skal være boliger til udlejning – boligydelse ≤ SU ydelse / måned.          

Vi ønsker jeres inputs og hjælp til at:

 • Indentificere relevante moderne boformer og bæredygtige faciliteter til ungdoms - /studieboliger i relation til nutidige og kommende behov vs. økonomisk impact.

Eksempler på spørgsmål (endeligt fokus aftales mellem virksomhed og projektgruppe)

Hvilke boformer skal vi udvikle til? Herunder:

 • Single / fælles bolig.
 • Sep. Wc & Bad , køkken / fælles faciliteter.
 • M/K v M &K.

Hvordan skaber vi de bedste sociale rum? Herunder:

 • Cafe, Biograf, Fitness.
 • Auditorium
 • Bibliotek

Hvordan laver vi fremtidsdygtige Smart houses? Herunder:

 • Grøn energi & styring af do.
 • Adgangskontrol.
 • Sikring og overvågning

Hvordan laves de mest optimale udearealer? Herunder:

 • Transparente / enklave opdelt.
 • Taghave, udekøkken, grillplads , bålplads.
 • Cykelparkering.

Hvad er der behov for ift. Facility services? Herunder:

 • Vask & rengøring.
 • Reception / Consigiere.

Vi glæder os til at høre fra jer, og stiller med glæde op til et indledende møde, hvor vi sammen kan klarlægge projektets format og jeres idéer.

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på RUC Job- og Projektportal kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.

Husk at nævne, at du fandt denne stilling på RUC Job- og Projektportal