Hvad motiverer unge akademikere, når de søger (første) job? hos Roskilde University (RUC)

Om problemstillingen

Flere virksomheder i og omkring Roskilde oplever, at det bliver sværere og sværere at rekruttere studerende til projekter og stillinger. Paradoksalt nok søger studerende fra Roskilde Universitet mod København, når de er på udkig efter ansættelse og samarbejdspartnere – og orienterer sig dermed ikke imod virksomheder i universitetets umiddelbare nærhed. Virksomheder i Roskilde modtager derimod primært henvendelse fra københavnske studerende. Hvordan kan det være?

Hvilke forhold betyder noget, når studerende og nyuddannede skal finde arbejdsgivere og samarbejdspartnere? Hvad motiverer studerende til at søge studiejob i og uden for deres studieby? Hvordan positionerer og brander lokale virksomheder sig over for studerende? Hvilken employer branding-strategi kan virksomhederne benytte sig af for at opnå mere synlighed på fx Roskilde Universitet? Hvad kan virksomheder i Region Sjælland i det hele taget gøre for at tiltrække studerende og nyuddannede?

Om virksomheden

Denne problemstilling er bred i den forstand, at den ikke er begrænset til én virksomhed, men i højere grad dækker et samfundsmæssigt problem. Det er derfor Studie- og Karrierevejledningen på RUC, som er primær kontaktperson for samarbejdet. Vi har dog virksomheder i og omkring Roskilde, som er villige til at bidrage med et virksomhedsperspektiv på problemstillingen, alt efter behov.

Om samarbejdet

Vi er åbne overfor forskellige tilgange til problemstillingen, men det er et krav, at I som gruppe leverer en anvendelig tilbagemelding til os, således at vi kan omsætte det, I når frem til, i praksis. Vi forestiller os, at I f.eks. laver en kort skriftlig præsentation til os og muligvis også forelægger os resultaterne mundtligt.

I forbindelse med samarbejdet vil I naturligvis få en grunding introduktion til problemstillingen. Vi afsætter tid til at tage imod og introducere jer, ligesom vi afsætter ressourcer til f.eks. interviews eller anden empiriindsamling. Vi forventer, at også I er seriøse og afsætter tid til både en indledende forventningsafstemning og løbende dialog med os i hele processen.

Du og din gruppe læser på en af RUC’s kandidatuddannelser, f.eks. Pædagogik, Arbejdsliv, Kultur- og Sprogmødestudier, Virksomhedsstudier, Virksomhedsledelse, Cultural Encounters eller noget helt andet.

Kontakt

Er du og din gruppe interesserede i opslaget, skal du skrive til Marc i Studie- og Karrierevejledningen på mabaer@ruc.dk. I bedes redegøre kort (1/2-1 side) for, hvordan I forestiller jer at gribe problemstillingen an.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på RUC Job- og Projektportal