Msc studerende søges til: "Undersøgelse af fosfatgrupper og kationer i kartoffelstivelse" hos KMC AMBA

Baggrunden for projektet

Indholdet af bundne fosfatgrupper varierer mellem kartofler og er blandt andet afhængig af, hvornår kartoflerne plantes og høstes. De kationer, der er associeret med de negativt ladede fosfatgrupper, varierer også, og begge dele har indflydelse på kartoffelstivelsen egenskaber.

Forventede resultater fra projektstilleren:

Det ønskes at finde en metode til at analysere disse variationer på en forholdsvis hurtig og simpel måde. Det kunne fx være ved hjælp af ED-XRF (se: Food Chemistry 95 (2006) 632–637)

Kontaktinformationer på initiativtager og ansvarlige for projektet:

For uddybning af projektet eller spørgsmål kontakt Christinne Hedberg; mobil: +45 40 64 88 84, mail: che@kmc.dk

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning