Examensarbete stadsutveckling Larsfrid och Vilhelmsfält hos Offentliga Jobb

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss

Arbetsuppgifter

Är du student på Högskolan i Halmstad och ska skriva din kandidat- eller magisteruppsats? Vill du få möjligheten att göra det tillsammans med Halmstads kommun och samtidigt få vara med och påverka vår stads utveckling?
Då ska du fortsätta läsa!
Halmstads kommun ger nu dig som student på Högskolan i Halmstad möjlighet att göra din kandidat- eller magisteruppsats i samarbete med flera av kommunens förvaltningar och bolag.
Projektet riktar sig till dig som ska skriva din kandidat- eller magisteruppsats oavsett vilken utbildning du läser.
Resultatet av din uppsats kan komma att bidra till stadens utveckling och samhällsnytta för våra invånare. Du får dessutom värdefulla kunskaper och kontakter i arbetslivet som kan stärka ditt CV.
Vad behöver vi av dig?
För att få möjligheten att medverka i projektet ska du på ett tydligt sätt beskriva hur just din idé kan utveckla stadsomvandlingsområdet Larsfrid & Vilhelmsfält.
Du som student ansvarar, tillsammans med akademisk handledare på högskolan, för ett lämpligt uppsatsämne inom ramen för projektet.
För projektet finns en tillsatt projektgrupp med deltagare från större delen av kommunens förvaltningar och bolag. Vid ansökningstidens slut kommer projektgruppen gå igenom de ansökningar som har kommit in. De examensarbeten som kommunen har möjlighet att ta emot kommer ges en kontaktperson med expertkunskap inom projektet.
Vad händer sen?

  • Kontaktpersonen på kommunen bistår med underlagsmaterial och expertkompetens omfattande cirka 10 timmars arbete per examensarbete. Kontaktpersonen på kommunen är inte akademisk handledare.
  • När din uppsats är godkänd skickar du den till ansvarig kontaktperson på kommunen. Därefter presenterar du ditt projekt muntligt för berörd förvaltning eller avdelning.
  • Du ansvarar för kontakten med kommunens kontaktperson. Om uppsatsarbetet pausas, avbryts eller inte fullföljs ska du meddela detta till kontaktpersonen på kommunen.
  • Sekretessavtal kan behövas mellan dig och kommunen när det gäller viss information.

Kvalifikationer

För att kvalificera dig för projektet måste du vara student på Högskolan I Halmstad.

Anställningens omfattning

Deltid i form av examensarbete. Ingen ersättning utgår från Halmstads kommun.

Ansökan

Referensnummer:C35037 - 2020

Övrigt

Detta är ett projekt mellan Högskolan I Halmstad och Halmstads kommun som riktar sig till studenter som skriver sin kandidat- eller magisteruppsats. Ingen ekonomisk ersättning utgår för projektet.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på RUC Job- og Projektportal