Mediestuderende el. l. søges til produktion af små film hos Center for medborgerskab

I forbindelse med kommunevalget 2021 vil Center for medborgerskab lave blended learning for de nyvalgte politikere. De skal lære om borgerinddragende metoder, så de kan repræsentere deres vælgere bedre. En del af undervisningen skal foregå online, og her er småfilm på Youtube oplagt. Vi søger derfor en studerende, som kan bruge produktion af småfilm til et studieprojekt. Filmene skal være korte og enkle, måske a la Jørgen Clevin, men vi modtager gerne foreslag.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning