Projektsamarbejde om sikkerhed i Mærsk Drilling hos Mærsk Drilling

Problemstillinger (emner)

  • Hvad er årsagen til vores gode sikkerhedsstatistik? Hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi stoppe med at gøre?
  • Hvilke ’leading indicators’ kan vi udvikle, så vi vil være i stand til at forudsige fremtidig sikkerhedsstatistik og hvilke ’lagging indicators’ vil være relevante for os?

Baggrund for problemstillingen

I 2017 havde Mærsk Drilling en ulykke der kostede en medarbejder livet, yderligere en kom alvorligt til skade og der var potentiale for at yderligere 1-2 medarbejdere ville miste livet. Dette på en borerig, der de foregående 12 måneder havde haft en næsten perfekt sikkerhedsstatistik (i.e. kun to meget små ulykker hvor en kok skar sig i sin finger og en anden medarbejder fik en finger i klemme i en dør uden alvorlige skader). Denne ulykke fik os til at stille spørgsmål til vores sikkerheds strategi og filosofi. En strategi og filosofi der bygger på teorier fra 1920 og som vores industri og de fleste andre industrier følger. Denne filosofi taler om, at medarbejderen er problemet, da de laver ulykkerne. At der er en sammenhæng imellem antal ulykker og alvoren af ulykken (jo flere ulykker jo større sandsynlighed for en alvorlig ulykke) og derfor forsøger man at opnå 0 ulykker. Det stod pludselig klart for os, at det ikke er rigtigt, og 0 ulykker er umuligt, så længe vi har mennesker ansat for det er menneskeligt at fejle.

I marts 2018 blev der iværksat en ny strategi som bygger på Safety II/Safety Differently teorier som til en vis grad kan tilskrives den danske professor Erik Hollnagel (https://www.erikhollnagel.com/). Den blev udarbejdet i løbet af 2018 og formuleret som en treårs strategi hvor vi nu er halvvejs. Vores strategi bygger på principper og regler og målet er: Zero fatalities. Zero serious injuries (permanent disabling injuries). Zero spills to the environment. Ved at fokusere på de alvorlige ulykker siger vi samtidig, at de små (slips, trips and falls) ikke kan forhindres og Zero Incidents er et uopnåeligt mål.

Siden april 2019 har vi i Maersk Drilling haft en virkelig god sikkerhedsstatistik. Vi kan se en tidsmæssig sammenhæng med vores strategi, men vi kan ikke finde årsagssammenhængen (causality). Hvad/hvilke af vores initiativer virker eller har vi bare været heldige i 15 måneder?

Projektsamarbejde

Vi er interesserede i studerende som i deres projektarbejde (3-6 mdr) vil samarbejde om ovenstående problemstillinger.

Vi stiller vores data til rådighed samt møder/interviews med nøglemedarbejdere. I vil blive tilbudt sparring i vores HQ HSSE afdeling som også vil stå til rådighed for spørgsmål.

Opgaven skal udarbejdes på engelsk.

Kontakt

Erik Roesen Larsen

Head of HSSE Operations

Lyngby Hovedgade 85
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

Erik.Roesen.Larsen@maerskdrilling.com

Phone: +4563365619

Mobile: +45 29381464

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på RUC Job- og Projektportal