At sætte viden fri hos ERIK arkitekter

AT SÆTTE VIDEN FRI
HVAD
Med den private arkitektvirksomhed ERIK som case undersøges og afdækkes, hvordan viden og videndeling er en vigtig katalysator for en virksomheds udvikling på både projekt- og organisationsniveau og, hvordan viden og videndeling kan gøres operationelt.

Evnen til at tænke på tværs, gribe digitaliseringens potentialer og dialog er afgørende i en ny virkelighed. Viden som innovations- og konkurrenceparameter skal operationaliseres. Men videndeling er vanskelig. Videndeling foregår umiddelbart bedst, når vi er sammen og nær hinanden. COVID-19 og dens følger indikerer en endnu mere digital arbejdsproces og vil få indflydelse på (projekt)udvikling og samarbejde.

Udfordringen er derfor, hvordan vi fremadrettet videndeler optimalt? Hvordan indretter vi fysiske som digitale miljøer, der optimerer videndeling? Hvordan videndeler en projektdreven organisation med flere kontorer? Hvordan samarbejder, kommunikerer og producerer vi med viden som platform? Hvor er det værdiskabende? Hvad er forandringsskabende? Hvad er barrierer? Kan det oversættes til sammenlignelige/andre typer af virksomheder?

Udfordringer kan ses på flere niveauer:
/ på projektniveau
viden og videndeling indenfor et enkelt projekt og blandt det projektteam, som indgår
/ på tværs af projekter
relevant erfaring og erfaringsopsamling, som både kvalificerer og effektiviserer
/ på tværs af kontoret
vi sidder i samme rum, men den samlet vidensbank er ukendt/usynlig
/ på tværs af kontorer
vi har fem fysiske lokationer og den samlet vidensbank er ukendt/usynlig
/ til omverden
altid eksterne samarbejdspartnere udvider vidensfeltet
HVORFOR
Vi lever af viden:
En forudsætning for både innovation og best-practice, der kommer kunde som samfund til gode, er, hvordan viden samles, udveksles og implementeres.
HVORDAN
Projektsamarbejde: Vi søger en projektgruppe til studie af problematik og løsningsmodeller skitseret ovenfor. Gerne med delvis fysisk tilstedeværelse hos ERIK for at sikre on-site observation, udveksling og sparring. Vi er åbne for, på hvilken måde projektgruppen ønsker at tilgå opgaven og starter forløbet med en dialog for sammen at finde retningen.
Niveau: Kandidatstuderende
HVORNÅR
Pilotprojekt Efterår 2020.
Vi tilbyder introduktion til branchen, herunder forretningsforståelse og branding samt løbende 1-1 sparring.
Proces og resultat kan pege på et efterfølgende specialeforløb og/eller nyt projektforløb.

Studieretninger
/ Virksomhedsstudier
/ Virksomhedsledelse
/ Kommunikation

RESULTAT
På baggrund af redegørelse for problematikken, research, interviews o. lign. udføres et oplæg til en fremadrettet strategi, som anviser relevante og implementerbare fokusområder og handlepunkter.
Alle interesserede er velkomne til at henvende sig. Ved kontakt bedes man kort beskrive interessen for området, og hvordan man forestiller sig at gribe problemstillingen an.
OM ERIK
ERIK er en specialiseret og partnerejet arkitektvirksomhed med rødder tilbage til 1930. ERIK er med 150 ansatte baseret i Viborg, Aarhus, Aalborg, Odense og København og dækker dermed hele landet.

ERIK udvikler, designer og projekterer opgaver i alle skala og kompleksitet - fra bygherrerådgivning og brugerprocesser til byggeledelse og tilsyn. Vi revitaliserer det eksisterende og gentænker det nye. Fælles for alle leverancer er faglig tyngde kombineret med en nysgerrighed på nye muligheder. Det betyder, at innovation er en integreret del af vores forretning og metode. Og i innovation ligger et ønske om at omsætte viden til praksis og gøre en forskel for både det enkelte menneske og samfundet. At være en del af en branche, som spiller en markant rolle i forhold til bæredygtighed, kræver netop et samfundsansvarligt mindset. Bæredygtighed er et bredt begreb, som også handler om at understøtte nye generationer og gøre vigtig viden tilgængelig.

ERIK skaber tidløse og holdbare arkitektoniske løsninger til hverdagen. Vi er stærkt forankret i vores netværk og lokale markeder med lange relationer i ryggen. Vi er tæt på, altid i øjenhøjde og optaget af det, vi skal: At skabe merværdi for kunden.
KONTAKT
Anne Nørgaard
Udviklingschef
M +45 61421787
E ann@erik.dk

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning