Undersøgelse af den interne kommunikation blandt 7. 000 medarbejdere hos Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune ønsker vi en 360 graders undersøgelse af vores interne kommunikation. I Slagelse Kommune bor ca. 80.000 borgere, og vi er omtrent 7.000 ansatte. Feltet af ansatte spænder bredt over alle de opgaver, som en kommune varetager, lige fra børnehave til bosætning, fra skoler til kommunaldirektør. Der er ca. 700 administrative ansatte, mens resten arbejder ude i forskellige virksomheder.

Vi ønsker en undersøgelse af, hvordan vores nuværende interne kommunikationskanaler bliver brugt og modtaget. Hvem bruger kanalerne, og hvorfor bruger de dem. Samtidig er vi meget nysgerrige på hvem der ikke bruger kanalerne, og hvorfor de ikke gør det – og hvordan vi evt. kan nå vores medarbejdere ved hjælp af andre/nye kanaler. Kort sagt forestiller vi os en kortlægning af vores nuværende interne kommunikation.

I kortlægningen ønsker vi:

 • Du/I både benytter kvalitative og kvantitative metoder.
 • Du/I samarbejder med kommunikationsafdelingen og andre relevante kollegaer.

Beskrivelse af case

Slagelse Kommune – Kommune på en ny måde

I Slagelse Kommune er vi i gang med en større organisationsudvikling, som nytænker måden at være kommune på. Vi er inspireret af Frederic Laloux’ tanker om fremtidens organisation og hans teori om sociokrati, hvor ledelseskompetencer i højere grad bliver skubbet ud til medarbejderne, som har den nødvendige viden på området i stedet for gennem det traditionelle hierarki.

Dette skulle gerne gøre en forskel, for måden hvorpå vi arbejder, hvor vi især gør en indsats ift. følgende tværgående udfordringer i Slagelse Kommune:

 • Ledighed
 • Mestring af eget liv
 • Sundhed
 • Uddannelse

Som en del af organisationsudviklingen arbejder vi med det, som vi kalder prøvehandlinger. Prøvehandlinger handler om, at alle medarbejdere har mulighed for og pligt til at stille spørgsmålstegn ved vores "normale" måde at gøre tingene på. Ideerne afprøves i det små, og erfaringerne afgør om vi skal udbrede metoden eller afprøve en ny/vende tilbage til den gamle.

Det hele samles under vores mantra om ”kommune på ny måde”.

Vores kommunikationskanaler

Vores primære kommunikationskanal er vores intranet, InSlag, som alle ansatte har adgang til. Det er dog ikke alle, der besøger det jævnligt, hvis overhovedet.

Derudover har vi en lang række fagsystemer samt et projekt med en mobil-app, der hedder Actimo, som pt. er udrullet på et par store virksomheder under kommunens paraply.

Derudover har vi selvfølgelig også vores mailsystem.

Vi har sat gang i en række konkrete initiativer i forhold til den interne kommunikation. For eksempel har vi en podcast med medarbejdere, som vi selv optager og redigerer. Vi har medarbejderinterviews, hvor vi interviewever medarbejdere, som enten har usædvanlige jobbetegnelser, eller som måske ikke er så kendte ude i organisationen. Det kunne fx være en flådekoordinator, en arkivar, eller en springvandsmedarbejder.

Alt dette skal indgå i den samlede undersøgelse

Vi tilbyder

 • Godt humør og højt til loftet
 • Et indblik i kommunikationen i en politisk styret organisation med ca. 7.000 medarbejdere og 80.000 borgere.
 • Unik mulighed for at samarbejde med en stor organisation som går nye veje organisatorisk

Du

 • Studerer kommunikation på akademisk niveau
 • Er specialestuderende eller på sidste del af en kommunikationsuddannelse
 • Har gå-på-mod og er frisk på en opgave, hvor du vil skulle snakke med mange forskellige mennesker rundt om i organisationen
 • Kan bevare overblikket

Praktisk info

Din arbejdsplads rent geografisk bliver på rådhuset i Slagelse.

Kommunikationsafdelingen består af 4 medarbejdere og 1 afdelingsleder med forskellige opgaver inden for det kommunikationsfaglige aspekt. Det er fx pressehåndtering, grafiske opgaver, sociale medier, podcast, ledelseskommunikation og kommunikationsrådgivning.

Læs mere om Slagelse Kommune på vores hjemmeside:

 • https://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/soeg-job/arbejde-hos-os

Kontakt

Hvis det lyder interessant, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi ser frem til at samarbejde med jer.

 • Afdelingsleder i Kommunikation, Slagelse Kommune
  Niels Lassen
  Niell@slagelse.dk
  29 31 71 31
Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning