Udvikling af bakterielle vacciner til dyr hos Københavns Universitet

Bakterielle membranvesikler (MVs) afsnøres naturligt fra bakteriers overflade og ligner dermed overfladen af den levende bakterie. Ved at bruge memebranvesikler som vaccinemeteriale kan immunsytemet genkende bakteriens overflade og dermed reagere specifikt imod bakterien. MVs er ikke i stand til at replikere sig selv, men fremstår som levende med membranproteiner (antigener) i deres naturlige konformation uden af kunne forårsage infektion. Dette gør MVs effektive og sikre som vaccinemateriale.

Projektet fokuserer på bakterier, som er blandt de sygdomsfremkaldende patogener der hyppigst er årdag til ordinering af antibiotika.

Det eksperimentelle arbejde kan inkludere optimering af MV antigenicitet (antigen enrichment); forbedret MV ekstraktiosprocedure eller afprøvning af vaccineprototyper i in vitro assays og/eller biologisk relevante dyremodeller.

Projektet kan sammensættes efter ønske fra den studerende der vil komme til at indgå en aktiv projektgruppe med meget erfaring indenfor området.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning