Calciummetabolisk forskningsgruppe, Rigshospitalet, søger studerende (bachelor og kandiat) hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Den Calciummetabolisk forskningsgruppe på Endokrinologisk afdeling, Rigshospitalet søger:

  1. Medicinstuderende til studiejob med indtastning af data i RedCap, forsøgsassistance i stort studie på kvinder med brystkræft med undersøgelse af endokrinologiske følgetilstande i energi- og knoglemetabolisme efter kemoterapi. Det er et prospektivt videnskabeligt studie hvor der endvidere vil være mulighed for senere bacheloropgave eller kandidatopgave.
  2. Kandidatstuderende/Forskningsårsstuderende der selvstændigt vil arbejde med dataindsamling, registreringsarbejde og analyse af sensoriske forstyrrelser efter kemoterapi hos kvinder med tidlig brystkræft. Indgå i samarbejde mede PhD-studerende om patient-relaterede opgaver og undersøgelser relateret til projektet.

Forskningsgruppen, der er en delt af CAG Impact, arbejder med et prospektivt studie af kvinder efter tidlig brystkræft der følges fra diagnose til 5 år efter kemoterapibehandling. Der indsamles data og udføres undersøgelser på basalt og klinisk niveau, livskvalitetsundersøgelser og betydningen af fysisk aktivitet.

Henv. Til PhD-studerende, læge Kristian Buch-Larsen kristian.buch-larsen@regionh.dk ; mobil 29 43 43 76

eller Professor Peter Schwarz på peter.schwarz@regionh.dk eller mobil 5239 4595

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning