Business case på egen vognpark hos BEWI

BEWI ejer ingen lastbiler selv, men betaler vognmænd for enhver transport til og fra fabrikkerne. Der er stor forskel på de forskellige transportopgaver, der strækker sig fra kortere distancer fra fabrik til kunde eller anden fabrik, og længere distancer fra fabrik til udland. Hos BEWI har man ikke et særligt ønske om at tage hele vognparken hjem, men det overvejes om der kunne være god mening og økonomi i at besidde en større eller mindre vognpark til bestemte opgaver?

I vurderingen vil det også være en styrke hvis den studerende kigger ind i mulighederne for mere bæredygtige transportformer.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning