Characterisation of tree species for energy production hos Københavns Universitet

Currently bioenergy is mainly based of residual resources as harvest residues, processing waste and wood from early thinnings of forest stands. The increasing demand for bioenergy may, however, require that biomass is grown specifically for energy purposes. Willow (Salix sp.) and poplar (Populus sp.) are already grown for energy purposes in Denmark but other tree species could be relevant to consider. The project develops a multidimensional characterisation of tree species’ suitability as energy crops considering e.g. growth potential, nutrient efficiency, water use efficiency, flexibility, habitat quality, visual impact, rotation length, and adaptability. A comparison with non-woody energy crops should be included. The project builds on data from tree species trials, the national forest inventory and literature.
Contact Scott Bentsen nb@ign.ku.dk

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning