Environmental assessment of forest production and wood products hos Københavns Universitet

Wood and wood products are perceived as environmentally friendly in comparison to concrete, steel and oil based products. In many applications of environmental assessment, not only of wood products, the analyst relies on databases hosted by Ecoinvent on processes and products. For forestry and wood products these databases date back to the early 2000’s. The purpose of the project is to conduct a life cycle inventory on selected forest management practices and wood products produced and used in Denmark. Furthermore the project investigates the underlying data on forest and wood production in the Ecoinvent database for its validity and relevance for Danish wood production/use. Finally the project suggests improvements and updates to the Ecoinvent database.
Contact Niclas Scott Bentsen (nb@ign.ku.dk).

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning