Cascade utilization of beech hos Københavns Universitet

The purpose of this project is to uncover opportunities for a better utilization of Danish beech wood as a raw material in the green transformation of society. This can be explored by 3 routes.

1) by investigating the potential for creating durable beech wood products for outdoor use via modification, or

2) by utilizing sawdust, cuttings, bark and branches as raw material for biorefining, where the beech wood residues is hydrolysed into sugars, which are then raw materials for biofuels and biochemicals, and

3) by investigating the potential for extracting valuable ingredients from, for example, the bark.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning