Invasive troipical plantation species hos Københavns Universitet

Several tropical plantation species have developed into invasiveness, suppressing native regeneration.  The project will investigate seed production, accumulation of soil seed bank and dispersal mechanism of selected invasive species and elucidate conditions in the field that make their colonisation especially successful.

                                                                                                                                                                                 

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning