Sustainable harvest of NTFPs, local and state regulations hos Københavns Universitet

Over-harvest of NTFPs, especially those of commercial value, implies a risk of exhaustion of resources. New projects in this field investigate how local and government regulations may be used to assure sustainable harvest.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning