Hvordan laver man den optimale skole-madordning? hos MADSynergi

Om problemstillingen

 

Vi har i en indledende markedsundersøgelse fundet frem til, at det er svært at skabe en lønsom forretning med skolemad. Der er store logistikomkostninger forbundet med leveringen og betalingsvilligheden er lav hos elevernes forældre. Derfor er vores tese, at forudsætningen for at skabe en succesfuld skolemadsforretning er at skabe en ordning, hvor skolerne og eleverne tager en aktiv del i produktion af maden. Denne tese ønsker vi at få af- eller bekræftet. Vi vil forvente, at de studerende laver en spørgeramme og tager fat i relevante beslutningstagere og influenter i form af fx skoleledere, skolebestyrelser og elever. Målet er her at afdække, om de har interessen i at få en skolemadsordning, samt hvilke løsningsmodeller de kan se på, hvordan man kan lave et synergetisk samarbejde omkring skolemad. Vi er interesseret i at få afklaret, om interessen for skolemad er til stede, når skolerne selv skal deltage samt finde frem til løsningsforslag på, hvordan skolerne kan blive aktivt deltagende i en skolemadsordning. 

 

Om virksomheden

 

Madsynergi er en lokalt engageret fødevarevirksomhed, der er specialiseret i dels gastronomisk udvikling og produktion til store og små virksomheder i hotel-/restaurationsbranchen samt afvikling af små og store selskaber fra 10-5.000 personer. Vi er dybt passionerede i vores arbejde for at lave god mad og brænder for, at næste generation får en endnu bedre madkompetence end tidligere generationer. Derfor ønsker vi at forbedre skolemaden og skolemadsformidling.

 

Om samarbejdet

 

Vi er åbne overfor forskellige tilgange til problemstillingen, men det er et krav, at I som gruppe leverer en anvendelig tilbagemelding til os, således at vi kan omsætte det, I når frem til, i praksis. Vi forestiller os, at I f.eks. laver en kort skriftlig præsentation til os og muligvis også forelægger os resultaterne mundtligt.

I forbindelse med samarbejdet vil I naturligvis få en grunding indføring i virksomheden Vi stiller os naturligvis til rådighed for jer både indledende og undervejs til sparring omkring projektet. Vi har ligeledes også kontakter i Faxe og Stevns, som kan komme i spil i forbindelse med projektet, men vi syntes også, at det vil være oplagt, at I som gruppe opsøgte nye skoler i andre landsdele. Vi forventer, at også I er seriøse og afsætter tid til både en indledende forventningsafstemning og løbende dialog med os i hele processen.

Du og din gruppe læser på en af RUC’s uddannelser, f.eks. Tværvidenskabelige Sundhedsstudier, virksomhedsstudier/ledelse, Pædagogik og Uddannelsesstudier eller noget helt andet.

 

Kontakt

 

Er du og din gruppe interesserede i opslaget, skal du skrive til karrierevejledningen på karriere@ruc.dk. I bedes redegøre kort (1/2-1 side) for, hvordan I forestiller jer at gribe problemstillingen an. Så vil I få formidlet kontakten til virksomheden.

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på RUC Job- og Projektportal