Kandidatstuderende søges til specialeprojekt om biodiversitet hos Valnøddelauget

Er du vild med insekter? Har du interesse i biodiversitetseffekten af skovlandbrug?

Valnøddelauget søger specialestuderende med interesse i biodiversitet

Valnøddelauget er en almennyttig forening som blev stiftet i marts 2019 og som holder til på Havmøllen ved Jernhatten på Djursland. Vi ønsker, at adressere både klima- og biodiversitetskrisen og biologisk og økonomisk bæredygtighed. Det gør vi ved at etablere forskellige prototyper på økologisk skovlandbrug – med fokus på dyrkning af valnødder.

Formålet med vores to prototyper er at undersøge, hvordan skovlandbrug kan være en del af løsningen på de massive udfordringer vi står med i samfundet.

I Valnøddelauget kan du blive en del af et fællesskab der har en stor kærlighed til kloden og som ikke er bange for at eksperimentere med landbrug på naturens præmisser. Vi er i Valnøddelauget meget interesserede i at kunne måle og dokumentere udviklingen i biodiversiteten over tid i vores skovlandbrug. Til det har vi brug for et menneske, som kan hjælpe os med at registrere især insektlivet, men også dyr og planter på vores to lokationer.

Vi er åbne og nysgerrige på, hvad et biologisk funderet specialeprojekt kan bidrage med, og vi vil stille alt hvad vi kan til rådighed for at dit projekt bliver lige som du ønsker det.

I 2021 havde vi et samarbejde med antropolog Jonna Løvlund Bach, der skrev et produktspeciale og lavede enomkring Valnøddelauget.

“Som specialestuderende i Valnøddelauget havde jeg muligheden for at forme mit eget projekt samtidig med, at jeg fik en masse værdifuld input og feedback fra medlemmerne i Valnøddelauget. Jeg fik lov til at indgå i alle sammenhænge som jeg fandt relevant for mit specialeprojekt og oplevede åbenhed over for alle mine ideer og metoder.”

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Kærlige hilsner

Valnøddelauget

 

Kontakt os på: valnoddelauget@gmail.com

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning