Studenterprojekt - Aalborg kulturelle tiltrækningskraft hos Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

Studenterprojekt
Undersøgelse af Aalborg Kommunes kulturelle tiltrækningskraft - Hvordan fastholder og tiltrækker vi kreative og kunstnere?

Aalborgs Kommunes kulturliv er inde i en positiv udvikling. Vi har stort fokus på talentudvikling og arbejder på mange fronter for, at vækstlaget indenfor musik, billedkunst, scenekunst mm. kan spire og vokse i byen. Det er et decideret fokusområde i Aalborg Kommunes kulturpolitik at upcoming-miljøet styrkes. Mange talenter udklækkes derfor også i byen, og mange bliver og bidrager til den fortsatte udvikling.
Desværre oplever vi dog, at en del af vækstlaget flytter fra byen, når de skal etablere sig som kunstnere. Ligeledes er det vores opfattelse, at fortællingen om Aalborgs som kulturel rugekasse ikke har bredt sig nationalt.

Derfor ønsker vi i Aalborg Kommunes Kulturafdeling en undersøgelse af incitamenter og gældende faktorer for hhv. fastholdelse/tiltrækning af kreative og kunstnere.

Det indebærer bl.a.:

  • kortlægning af det kulturelle landskab af uddannelsesmuligheder, støttemuligheder, udfoldelsesmuligheder mm. i kommunen.
  • kvalitativ interview-undersøgelse af fraflyttede, tilflyttede, tilbageflyttede osv.
  • kommunikativ undersøgelse af den mulige diskrepans mellem reelle muligheder og det formidlede indtryk

 

Undersøgelsen skal skabe vished over, i hvilken grad Aalborg kan tilbyde det, som de kreative søger.
Vi ønsker derfor jeres anbefalinger til hvilke indsatsområder, der skal styrkes, samt hvilke strategiske tiltag vi skal foretage for at holde på talenter og tiltrække kreative.

Undersøgelsen kan både have et meget snævert fokus og fungere som enkeltmandsprojekt eller favne brede og dybere og bestå af en projektgruppe med 2-6 personer. Vi ser gerne, at I kommer fra forskellige fagmiljøer.
I kan eksempelvis læse Sociologi, Anvendt filosofi, Psykologi, Kommunikation, Turisme, Politik og Administration, Oplevelsesdesign, Samfundsfag, Urban Design, Økonomi mm.

Vi ønsker problematikken belyst fra forskellige vinkler, og I får stor frihed til at tilrettelægge undersøgelsen og vinkle den ift. jeres fagområder og specialiseringer.
Forvaltningen vil være behjælpelig med info, netværk og kontakt til relevante organisationer og vil løbende indgå i dialog og sparring med gruppen.
Vi tilbyder et indblik i kommunens kulturelle maskinrum og de strategiske overvejelser og tiltag for at skabe de optimale rammer for vækstlaget og dermed også sikre fødekæden til et bæredygtigt kulturliv.

Vi forestiller os, at projektet løber over foråret 2023 – eventuelt som en del af et praktiksemester – og I kommer med jeres anbefalinger medio 2023.

For mere info kontakt:
Jesper Fleckner Gravholt
jesper.gravholt@aalborg.dk
22238594

Husk at et projektforslag er et oplæg til dialog, hvor du i samarbejde med virksomheden aftaler projektets endelige fokus. Du har mulighed for at foreslå andre relevante problemstillinger eller vinkler, end hvad opslaget umiddelbart lægger op til. Du kan læse mere om projektsamarbejde i Karrierevejledning