Ambitiøst ungemyndighedscenter søger stærk lederprofil med interesse for handicapområdet at Aarhus Kommune


Vi søger en udviklings- og løsningsfokuseret afdelingsleder til vores lederteam, som ud over dig består af fem socialfaglige afdelingsledere, en administrativ leder samt en centerchef.
Ungecentret Værkmestergade er et myndighedscenter med ca. 150 medarbejdere tilknyttet. Centret har ansvaret for at samarbejde med og yde støtte til unge udsatte og unge med handicap 15-29 år ud fra serviceloven. Ungecentret er en del af driftsområdet Unge, Job og Uddannelse (UJU), som også rummer de uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge. Vi har derfor et særligt fokus på styrke de unges overgang fra ung til voksen og at binde sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser tættere sammen.
Ungecentret blev oprettet i august 2019 som led i etablering af en enhedsforvaltning i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Borgernes MSB med mere sammenhængende og enkle borgerforløb.

Vi arbejder ud fra visioner om

At styrke sammenhængene i forløb og indsatser for vores unge – de gode overleveringer og overgange
At skabe et stærkt samlet ungeområde, hvor den unges egne ønsker og behov kommer i centrum
At flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse samt rykker mod det almene og mod meningsfulde fællesskaber
At alle unge kan udnytte deres potentialer med et aktivt og meningsfuldt liv med størst mulig grad af selvhjulpenhed
Vi har haft mulighed for at lave en opnormering på sagsarbejdet +18 år i investeringsmodellen Tættere på de unge. Her arbejder vi ud fra kommunens erfaringer med styrket myndighedsarbejde og ”sverigesmodellen” efter et mindset om
At komme tættere på de unge, opbygge godt et godt kendskab og være på forkant i deres forløb
Imødekommende, inddragende og anerkendende tilgang til borgerne og til samarbejdspartnere Løsnings- og ressourcefokuseret tilgang til de unge og til samarbejdet med andre fagpersoner
Tillidsbaseret og frisættende ledelse
Økonomi og faglighed går hånd i hånd

Din profil:

  • Du er en stærk kommunikator, som kan omsætte og formidle organisationens overordnede strategiske retning til vores medarbejdere
  • Du er en holdspiller, som kan bidrage til at skabe sammenhænge på tværs og fælles ansvar for opgaveløsningen
  • Du kan gå forrest ift. at opbygge de gode relationer til vores mange samarbejdspartnere
  • Du kan spille vores dygtige medarbejdere endnu bedre og skabe fundamentet for, at de kan arbejde selvstændigt og træffe kompetente beslutninger
  • Det vil være en stor fordel, at du har erfaring og viden indenfor handicapområdet.

Som afdelingsleder i Ungecentret Værkmestergade vil du få ansvar for en afdeling med ca. 20 dygtige og selvkørende ungerådgivere med opgaver på tværs af både børne- og voksenområdet. Du og din afdeling hænger tæt sammen med de øvrige afdelinger på centret, og det er derfor også del af din opgave at bidrage til, at der altid arbejdes tværfagligt omkring og sammen med den enkelte unge.
Det er vigtigt, at du som leder kan understøtte den forandringsproces, som er igangsat med Borgernes MSB, og som bl.a. kalder på nytænkning af leder- og medarbejderroller ud fra et tværfagligt mindset med et meget stærkt fokus på borgerinddragelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at rette henvendelse til Centerchef Rune Meyer på telefon 4185 4586.

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
Ansøgningsfristen er 2. august 2021 kl. 12.00

Om os

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.
Sociale Forhold og Beskæftigelse er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.
Forvaltningen er også ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune.
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
02-08-2021 12:00

Remember to mention that you found this position on RUC Job- og Projektportal