Software til volumenbestemmelser m. drone at Dankalk

Dankalk K/S er en kalk- og mineralvirksomhed, der indsamler kalk på store arealer i Løgstør og Mjels i Nordjylland. Den indsamlede kalk samles i en stor central stak, hvorfra der hentes kalk til produktion og tørreri. Størrelsen på stakken svinger i løbet af året fra nogle få tons og op til ca. 500.000 tons. Vi overvåger normalt stakken indirekte gennem værdier for samlede og afsatte mængder. Problemet er at små afvigelser ved mange tusinde vejninger sammen med tab pga. af vind og vejr, kan resultere i forkerte tal for den resterende mængde kalk.

Vi har investeret i en drone og har tidligere betalt os fra diverse udregninger, men vi vil gerne have et program, der kan udføre disse beregninger for os. Ved at holde det "in-house" har vi bedre kontrol over, hvordan beregningerne laves, hvornår de laves og hvad de koster. Vi leder efter en gruppe studerende, der kunne tænke sig at skabe et program, der kan indhente og behandle data fra dronen og udregne kalkmængden i stakken.

Stakken opbygges som et aflangt sneglehus, hvor der er forskellige niveauer. Det vil altså være nødvendigt at lave et program, der kan vurdere volumenet af kalkstakken ud fra målinger i tre dimensioner (højde, bredde, længde). Ud fra målingerne kan der dannes en 3D overflade og et estimat af volumenet under denne overflade.

Remember that a project is an invitation for dialogue where you agree on the focus of the project. You have the possibility to suggest other problem statements and perspectives besides what is outlined in the project description. Read more about project collaborations in Career guide