MSc/BSc studerende søges til test af civilt redningsudstyr at LifeBoard

LifeBoard® øger badesikkerheden, hvor mennesker og vand mødes. LifeBoard er specialdesignet til at hjælpe civile badegæster med at standse badeulykker i tide og på sikker vis. Med det surfboard lignende design er det lettere for civile at anvende sammenlignet med redningskransen, der ikke er lavet til redning ved badeulykker, men til at blive kastet fra havne, moler og både. Redningskransen er anset som værende ineffektiv på fladstrande, hvor den sjældent ses anvendt succesfuldt.

Målet med LifeBoard er, at ingen reddere kommer til skade under redningsforsøg og at antallet af baderelaterende druknedødsfald nedsættes. LifeBoard sikrer, at den civile redder har det nødvendige værktøj ved hånden. Badeulykker skal standses hurtigt, da man som dårligt svømmende kan drukne på under 60 sek. Risikoen for varige mén og hospitalisering af ofre for nærdrukning mindskes, når badeulykker stabiliseres hurtigt.

Læs mere om LifeBoard her: https://lifeboard.nu/

I dette projekt vil vi simulere en redning af en drukneulykke i havet, men under kontrolleret forhold i en svømmehal. En række forsøgspersoner skal benytte forskelligt redningsudstyr: redningskrans, redningstorpedo og LifeBoard til at udføre en simuleret redningen (dog uden nødstedt). En redder vil normalt skulle svømme 100-200 meter for at komme ud til den nødstedte, så denne distance skal forsøgspersonerne tilbagelægge hurtigst muligt med hvert redningsudstyr. Imens redningen er i gang, vil vi måle forsøgspersonernes puls for at estimere deres arbejdsbyde, vi vil også gerne måle iltmætning og laktat hvis muligt. For at simulere redningsforholdene på en strand skal forsøgspersonerne være iført strandtøj.

Vi er meget fleksible ift. protokollen samt forsøgsopsætningen men kan også sagtens lave de præcise rammer hvis det ønskes. Vi har kontor i både København og Aalborg, så det vil være muligt at udføre test begge steder.

Ræk endelig ud til os hvis projektet kunne have interesse.

Remember that a project is an invitation for dialogue where you agree on the focus of the project. You have the possibility to suggest other problem statements and perspectives besides what is outlined in the project description. Read more about project collaborations in Career guide