Energinet

Multiple industries

2,341 followers

Specialecase: Kommunikation i en IT-organisation at Energinet

Baggrund:

Energinet skal skabe et sammenhængende energisystem, som er 100 % grønt. Det er en opgave, ingen har løst før. Derfor er globalt udsyn, samarbejde og konstant nytænkning af vores tekniske og digitale løsninger en essentiel del af vores dagligdag.

Med andre ord er IT er en essentiel medspiller i Energinets arbejde mod grøn omstilling. og derfor er det også vigtigt, at Energinet IT kontinuerligt samarbejder på en effektiv og ensartet måde.

Særligt for vores IT-Service Management team er det afgørende, da deres fornemmeste opgave er at udvikle, drive og kommunikere IT-driftsprocesser til alle dele af organisationen.

For at kunne formidle information på den bedst mulige måde til hele Energinet om udvikling og opdatering af Energinets IT-driftsprocesser, har IT-Service Management teamet brug for en kommunikationsstrategi.

 

Case:

Problemformuleringen ligger ikke fast, men vi forstiller os, at du igennem et projekt eller speciale kan dykke ned i et eller flere af følgende spørgsmål sammen med os: 

  • Hvordan synliggøres en mindre IT-afdeling i en stor organisation? / Hvordan lykkes vi med at kommunikere synligt fra et afdelingsperspektiv i en stor organisation?

  • Hvordan udvikles en kommunikationsstrategi, der understøtter vores behov? 

  • Er der behov for en person fuldt allokeret til at håndtere kommunikation i afdelingen?

 

Nysgerrig?

Vil du vide mere, eller pibler der allerede nu ideer og problemformuleringer frem i dit hovede? Så kontakt afdelingsleder Bent Sten Jakobsen på tlf. 23288237 eller mail bts@energinet.dk 

Remember that a project is an invitation for dialogue where you agree on the focus of the project. You have the possibility to suggest other problem statements and perspectives besides what is outlined in the project description. Read more about project collaborations in Career guide