Praktikplads ved DRC Dansk Flygtningehjælp – Integration at Dansk Flygtningehjælp

Hvem er vi?

Som praktikant hos os bliver du en del af beskæftigelsesafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp - Integration.

 

Dine opgaver

Dine primære opgaver vil være at indgå i undervisningen og aktiviteterne på projektet 'På vej i job’. ’På vej i job’ er et 13 ugers beskæftigelsesrettet forløb for ledige kvinder med henblik på kompetenceudvikling, herunder undervisning i CV, ansøgninger, jobsøgning og netværk. Vigtigst af alt møder vi kvinderne hvor de er med respekt, forståelse og ligeværdighed. I forløbet bruger vi tilgangene Empowerment og Neurosequential Model of Therapeutic (NMT). Endvidere vil arbejdsopgaverne bestå af administrative opgaver, ad hoc-opgaver og andre spændende projekter. Som praktikant hos os har du et ansvar for at tage stilling til, hvilke arbejdsopgaver du gerne vil dykke ned i og bruge mest tid på. Herunder er flere af de arbejdsopgaver du kan forvente:

  • Indsamling af kvalitativ empiri
  • Analyse af kvalitative data
  • Oplæring i CV-skrivning
  • Tovholder på ansættelse af ny praktikant

 

Din profil

Som en del af DRC Dansk Flygtningehjælp forventes det at du besidder vores fem kernekompetencer, der definerer hvilken adfærd og attitude du skal tilgå arbejdet med:

  • Kvalitet
  • Samarbejde
  • Medansvar
  • Kommunikation
  • Integritet

 

Derudover forventes det at du er god til at lytte til og omgås mange forskellige mennesker. Du skal være god til relations arbejde, samt god til at skabe tryghed for dine medmennesker. Du skal kunne samarbejde og arbejde i et team, men også kunne arbejde selvstændigt med opgaver løbende. Du skal brænde for og være bekendt med værdierne i DRC Dansk Flygtningehjælp. 

Du behøver ikke have erfaring inden for området, men det er krav er du er indskrevet på en relevant videregående uddannelse, da praktikken skal indgå som del af en videregående uddannelse.

 

Vi tilbyder

Som praktikant hos os, kommer du til at være en del af DRCs 5 værdier: Menneskelighed, Respekt, Uafhængighed og neutralitet, Inddragelse og Ærlighed og gennemsigtighed.

Du kommer til at indgå i et uformelt, alsidigt og tværfagligt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer. Vi tilbyder en praktikplads med mulighed for medbestemmelse, fleksibilitet og stort personligt udviklingspotentiale. Vi ser gerne at en praktik hos os, vil hjælpe dig og klæde dig på til dit videre studie- og arbejdsliv.

 

Arbejdstid: Ca. 30 timer om ugen, men vi er fleksible i forhold til eventuelle studiekrav

Startdato: Start februar – medio juni. Start tidspunktet aftales ved ansættelsen.

Arbejdssted: Olof Palmes Alle 35 | 8200 Aarhus N

 

Praktikpladsen er ulønnet.

 

Ansøgning:

Alle ansøgere skal sende en ansøgning, et opdateret CV og dokumentation for, at du er indskrevet på et universitet til: liv.maclean@drc.ngo

 

Ansøgningsfrist:

20. december 2022 - kl. 12

For nærmere information kontakt venligst: liv.maclean@drc.ngo

Remember that a project is an invitation for dialogue where you agree on the focus of the project. You have the possibility to suggest other problem statements and perspectives besides what is outlined in the project description. Read more about project collaborations in Career guide